Repka olejná je plodina, do ktorej poľnohospodári investujú nemalé finančné prostriedky počas takmer celého roka, a preto je potrebné zvážiť každý vstup pre jej najefektívnejšie pestovanie. Z toho dôvodu je cieľom spoločnosti Agrobiosfer poskytnúť pestovateľom kvalitné poradenské služby a priniesť komplexné a inovatívne riešenia, ktoré zaisťujú vysoké a kvalitné úrody s vysokou návratnosťou investícii.

Výživa a hnojenie repky olejnej

Pred tým, ako sa seje repka olejná, je dôležité zapracovať do pôdy aj živiny, ako sú fosfor, draslík, síra a horčík. Okrem týchto živín sa pred sejbou aplikujú aj dusíkaté hnojivá. V kombinácii s minerálnymi hnojivami je vhodné použiť pri hnojení aj organické granulované hnojivo AlgaSoil, ktoré má viacero výhod:

  • zintenzívňuje využiteľnosť a príjem živín rastlinami
  • zlepšuje štruktúru, textúru aj vododržnosť pôdy
  • obohacuje pôdu o organickú zložku
  • podporuje činnosť mikroorganizmov v pôde
  • nezasoľuje pôdu

Repka olejná – optimálna hustota rastlinstva 

Hustota porastu, ktorá sa odvíja aj od úrovne výživy a hnojenia určuje do značnej miery konečný výsledok, teda úrody. Pri nadmernej hustote nemajú rastliny dostatočný priestor pre svoj vývoj rovnako dochádza k zastaveniu rastu koreňov, čo ovplyvňuje negatívne celkový rast a vetvenie repky olejnej. Ideálne by porasty repky olejnej pri líniových odrodách mali mať od 30–50 jedincov na m2 a pri hybridoch 20–30 jedincov.

Rôzne hustoty rastlinstva potrebujú individuálny prístup

Repka olejná, ktorá vstupuje do zimy by mala mať 10 listov, hrúbka koreňového kŕčku by mala byť 10mm s ideálnou dĺžkou koreňov 10 cm. Takto vyvinutý porast má dobré predpoklady na prezimovanie a skvelé možnosti na bohatú úrodu. Veľmi dôležité je zabezpečiť, aby mala repka olejná bohatý koreňový systém a veľký objem koreňového vlásnenia. Množstvo koreňov ovplyvňuje príjem vody, tiež príjem živín.

V prípade slabšie vyvinutých porastov odporúčame aplikovať produkt RootMost od Agrobiosfer, s vysokým obsahom prírodných auxínov v dávke 1l/ha spolu s prípravkom SoftGuard++ v rovnakej dávke. Touto kombináciou prípravkov podporíte celkové zosilnenie rastlinstva, rast koreňov a veľký objem koreňového vlásnenia, čo prispeje k lepšej mrazuvzdornosti. Pre ostatné typy rastlín odporúčame kombinovať prípravky Alga 600 v dávke 0,5 kg/ha a SoftGuard++ v dávke 1 l/ha.

Bór pre rastlinstvo

Bór pôsobí veľmi pozitívne na zvýšenie odolnosti voči mrazom, zamedzuje praskaniu pletív, pomáha koreňom rásť, zabraňuje hnilobám. Z týchto dôvodov sa odporúča aplikovať bór už v jesennom období. V prípade nedostatočnej výživy týmto prvkom dochádza na priereze koreňa k tvorbe dutinky, ktorá je vstupnou bránou pre patogény. Rovnako môže dôjsť k tvorbe hniloby.