AlgaSoil
Organické hnojivá

AlgaSoil

organické granulované hnojivo z morských rias 500 kg (Big Bag) granulát Bio
Na stiahnutie

Benefity


Úrodnosť pôdy
zlepšuje úrodnosť pôdy

Zvyšuje využiteľnosť
zvyšuje využiteľnosť živín z hnojív a pôdy

Obrábateľnosť pôdy
pozitívne ovplyvňuje obrábateľnosť pôdy

Zloženie

Organická zložka 45,00 %
Extrakt z morských rias 10,00 %
N 2,40 %
P2O5 1,80 %
K2O 1,80 %
pH 6,0-7,5
Granulácia/technické parametre:
veľkosť častíc 2 - 4 mm 80 %
orientačná objemová hmotnosť 600-800 kg/m3

Aplikácia

Plodiny: poľné a záhradné plodiny, sady, vinohrady, športové ihriská, bioprodukcia

Konvenčné poľnohospodárstvo: miešať v pomere 1:3 (1 kg AlgaSoil na každé 3 kg použitého priemyselného hnojiva)

Ekologické poľnohospodárstvo: 300-700 kg/ha

Spôsob použitia: základné predsejbové hnojenie plodín, hnojenie pred výsadbou, prihnojovanie plodín, aplikácia pod pätu.

Pôdna aplikácia 50-100 kg/ha

Na stiahnutie