Zvyšovanie úrody a kvality cukrovej repy

Cukrová repa patrí medzi plodiny, ktorá má významné zastúpenie v osevnom postupe a jej pestovanie má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Výsledky pestovania nie sú pozitívne a nedosahujú sa úrody porovnateľné s krajinami v EÚ. Problémy súvisia s nedostatkom vody v rozhodujúcich fázach vegetácie, intenzity vyrovnaného hnojenia a v niektorých prípadoch i s nedostatočnou agrotechnikou a ochranou. Aby sme dosahovali úrody porovnateľné s ostatnými, je potrebné zvýšiť efektívnosť vstupov a pestovania.

15.05.2014
Zvyšovanie úrody a kvality cukrovej repy

Skorší termín sejby

V porovnaní s minulým rokom sa so sejbou cukrovej repy začalo podstatne skôr. Neprajné klimatické podmienky, hlavne sucho, sú nežiaducim faktorom, ktorý významne ovplyvňuje úrodu. Každý zásah do porastu, ktorým vieme regulovať a ovplyvňovať v pozitívnom zmysle transpiráciu, povedie k zvýšeniu úrody, ale hlavne k regulácii výparu vody z rastliny.

Základ je pôda

Pôdy s optimálnym ph  okolo 7,0 a živiny v kategórii dobrej zásobenosti sú tiež významným faktorom, ktorý má významný vplyv na úrodu, ale i odolnosť proti stresovým faktorom. Cukrová repa je plodina, ktorá veľmi dobre reaguje na hnojenie organickým hnojivom. Kombinácia  alebo samotná aplikácia organického granulovaného hnojiva AlgaSoil je vynikajúcou možnosťou zvyšovania úrody, kvality, zlepšovania štruktúry pôdy a i. V rámci pestovania je potrebné sa zamerať na ovplyvňovanie úrodotvorných a kvalitatívnych parametrov. V priemere 10 t buliev a príslušného množstva listov cukrová repa odoberie z pôdy 50 kg N, 7 kg P, 65 kg K, 13 kg Ca, 1 kg Mg, 40 g S a ďalšie živiny, s čím je potrebné kalkulovať pri pláne hnojenia.

 

Ako prekonať sucho?

Veľké straty pri pestovaní cukrovej repy sú spôsobené nedostatkom zrážok v hlavných fázach rastu. Elimináciu týchto nežiaducich faktorov je možné odstrániť použitím biostimulátorov s obsahom bioaktívnych látok, ktoré pôsobia proti stresom (sucho, chlad, zasolenie). Prípravok Alga 300++P v dávke 0, 7 – 1 l/ha je vhodné použiť  v štádiu 6. listu za účelom dobrého zakorenenia, ktoré je podporené obsahom pre rast koreňov dôležitým fosforom. Dobrý základ porastu a tiež zvýšená odolnosť proti suchu, ktoré sa v tomto období v posledných rokoch vyskytuje viac a viac, posúva porast vpred. Následná aplikácia biostimulátora na báze morských rias Alga 300++K v dávke 0,7 – 1 l.ha-1  pôsobí už priamo na veľkosť listovej plochy, jej výkon a zväčšenie buľvy. Poslednou aplikáciou spolu s fungicídom v podobe prípravku Alga 300++K zvýšime cukornatosť a zamedzíme stratám na úrode.

Listová výživa cukrovej repy

Z mikroelementov cukrová repa veľmi dobre reaguje na bór a v prípade jeho nedostatku môže byť cukrová repa vážne poškodená suchou srdiečkovou hnilobou, čo má značný ekonomický dopad na úrodu a cukornatosť. V rámci doplnenia bóru odporúčame aplikáciu organicky viazaného bóru s vysokou prijateľnosťou ProBoron  v dávke 0,5 – 0,75 l.ha-1. Na deficit ďalších mikroelementov reaguje veľmi citlivo, preto odporúčame aplikovať prípravok MicroRich v dávke 0,5 l.ha-1, ktorý obsahuje široký komplex mikroelementov v chelátovej forme.

Prírodná prevencia a regenerácia

Ku každej aplikácii je vhodné použiť  prípravok SoftGuard++ v dávke 0,8 – 1 l.ha-1, ktorý pôsobí preventívne proti hubovým, vírusovým a bakteriálnym chorobám a pomôže udržať zdravý porast počas celej vegetácie. V kombinácii s prípravkami na báze morských rias vytvára synergický efekt a pôsobí ako stimulátor a hnojivo. Je vhodný do porastov poškodených ľadovcom, nakoľko rýchlo uzatvára poškodené pletivá. Veľkou výhodou jeho použitia je to, že patogény si na účinnú látku chitosan oligosacharid nevytvárajú rezistenciu.

Výsledky z praxe

V rámci pokusu v cukrovej repe sme dosiahli technológiou uvedenou v tabuľke 1 navýšenie úrody oproti kontrole  a taktiež zvýšenie cukornatosti o 0,7 o.

 

Tab. 1. Prevádzkový pokus v cukrovej repe, 2013

Variant Dávka/ha Aplikácia Úroda v t/ha Navýšenie úrody Cukornatosť Náklady na aplikáciu v € KEE Zisk v €/ha
t/ha % €/ha
 Kontrola  –  –  50,65  –  –  –  17,1  –  –  –
 Alga300++P

SoftGuard++

Alga300++K

 1 l   6. list    73,13    22,48  44,38    606,96    17,8    23,92   25,4    583,0
 0,8 l
 0,8 l  s posledným fungicídom

 

Jednotlivé prípravky je možné medzi sebou kombinovať. Viac informácií navštívte webstránku s e-shopom www.agrobiosfer.sk alebo kontaktujte našich obchodných zástupcov.

 

Ing. Pavol Krempa, PhD.

Obchodný manažér

Agrobiosfer s.r.o.

Súvisiace produkty

Biostimulácia
Alga 300++ high P
Alga 300++ high P biostimulátor z hnedých morských rias s vysokým obsahom fosforu
Detail produktu
Biostimulácia
Alga 300++ high K
Alga 300++ high K biostimulátor z hnedých morských rias s vysokým obsahom draslíka
Detail produktu
Listová výživa
LIFIO Boron
LIFIO Boron kvapalný organický bór s dusíkom
Detail produktu