Základná výživa

Ozimné obilniny vo všeobecnosti potrebujú na úrodu 1 tony zrna a príslušného množstva slamy približne 24 kg N, 13 kg P2O5, 25 kg K2O, 2,4 kg Mg, 4 kg S.  Fosfor a draslík aplikujte pred sejbou a zapracujte do pôdy, nakoľko sú tieto živiny málo pohyblivé. Aplikácia N by sa mala stanoviť na základ agrochemického rozboru pôdy. Väčšinou sa dávka pohybuje od  0 – 40 kg/ha. Dôležité aby tieto živiny boli efektívne využité a preto odporúčame pri aplikácii týchto hnojív spoločne aplikovať organické granulované hnojivo AlgaSoil už pred sejbou. Kombináciou priemyselného hnojiva s hnojivom AlgaSoil dochádza k podstatne lepšiemu využitiu živín z hnojív ale i z pôdy, zlepšuje sa pôdna úrodnosť (štruktúra, textúra, vododržnosť), obohacujeme pôdu o organickú hmotu a podporuje sa pôdny mikrobiálny život.

Rýchly štart

Posledné ročníky nám ukázali, že dobre založený a zapojený porast na jeseň so silnými odnožami je vynikajúcim základom pre dosahovanie vysokých úrod nielen obilnín. Ovplyvniť rýchly a rovnomerný štart, stimuláciu rastu koreňov a odnožovanie môžeme už pri morení prídavkom prípravku na báze morských rias s vysokým obsahom fosforu Alga 300++P v dávke 2 l/ t osiva a prípravku SoftGuard v dávke 1 l/ t. Táto aplikácia je ekonomicky nenáročná a má vysoký efekt s vysokou ziskovosťou pre pestovateľa.

 

 

Obrázok:
Vrchný rad kontrola v porovnaní s variantom
moreným Alga 300++P a SoftGuard

 

Listové aplikácie

Od štádia 3. listu je možné aplikovať stimulačné látky na báze morských rias (Alga 300++P 1 l/ha) za účelom podpory rastu veľkého objem koreňov, skoršieho vstupu a podpory odnožovania, silnej protistresovje ochrany a zlepšenia vitality rastlín (obrázok 1). Kombináciou s komplexom mikroprvkov v chelátovej forme MicroRich (Mn, Fe, Zn, Cu, B, Mg, K) v dávke 0,5 l/ha zvýšime prijateľnosť jednotlivých živín a ich význam je nesporný. Mangán podporuje odnožovanie, meď zvyšuje príjem dusíka v chladnom období, železo ovplyvňuje priamo výkon chlorofylu, bór podporuje rast koreňov,  pôsobí proti hnilobám, zvyšuje mrazuvdornosť a zinok podporuje tvorbu auxínov v rastlinách.Pre oneskorené porasty je vhodné pridať malú dávku N, optimálne 5 % roztok močoviny najneskôr však do príchodu mrazov. Pre ozimné jačmene a skoršie sejby pšeníc odporúčame aplikáciu prípravku SoftGuard, ktorý pôsobí preventívne proti vírusovým, hubovým a bakteriálnym chorobám, na ktoré budú porasty náchylné.

Výsledky z praxe

V rámci pokusu (tab. 1)s našou technológiou a ošetrením porastu od jesene sme pri odrode Cubus dosiahli v porovnaní s kontrolou navýšenie úrody o 0,93 t/ha s navýšením obsahu dusíkatých látok v zrne pšenice. Celkový čistý zisk z aplikácie použitých prípravkov bol 91,25 €/ha.

 

Tabuľka 1. Výsledky pokusu v pšenici ozimnej, odroda Cubus, 2013

Variant Dávka/ha Aplikácia Úroda v t/ha Navýšenie úrody Kvalita N látky Čistý zisk z aplikácie
t/ha % €/ha
Kontrola 7,64 14,3
HumicTotal 0,5 kg/ha jeseň 8,57 0,93 12,16 139,50 14,6 91,25 €
Alga300++P 1 l/ha jar odnožovanie
Alga300++K 1 l/ha vlajkový list
AminoTotal 0,5 kg/ha

 

 

Pre viac informácií kontaktujte našich obchodných zástupcov.

 

Ing. Pavol Krempa, PhD.