Správna regenerácia repky na jar

Pestovateľská výmera repky olejnej na Slovensku v posledných rokoch je v priemere na úrovni 120 tis. hektárov a nie je tomu tak ani v tomto pestovateľskom ročníku. Repka sa stala za posledné desaťročie ekonomicky zaujímavou plodinou na takmer celom území Slovenska.

08.03.2018
Správna regenerácia repky na jar

Počasie

Vývoj počasia počas zimy je zatiaľ priaznivý. Snehová pokrývka vydržala na poliach krátky čas a neprišli výrazné mrazy, ktoré by mohli repku poškodiť. Najväčšie pozitívum je v tom, že tento vývoj napomohol neskorším sejbám a kdeže pôda nezamrzla repka pomaly naberala na objeme koreňovej sústavy. Tá bude dôležitá pre príjem prvého regeneračného hnojenia a celkovú regeneráciu po zime.

 

Čo s repkou na jar

Prvým krokom ako správne začať s regeneráciou repky je jej hnojenie. Najlepšie je využívať pri hnojení dusíkom overené metódy (obsah Nan v pôde, listový rozbor) no nie vždy je možné z hľadiska času ich zrealizovať, preto treba uvažovať komplexne a vybrať správnu formu dusíka s ohľadom na termín, stav porastov a počasie.

Rýchlo prístupné sú hnojivá s obsahom NO3- (LAV, LAD)  sa odporúčajú aplikovať pri rýchlej potrebe dodania dusíka bez veľkého množstva zrážok, ktoré by ho mohli vyplaviť do nižších vrstiev pôdy. Naopak hnojivá s obsahom NH4+ (DASA) nepodliehajú vyplavovaniu a v ťažších pôdach je vytvára stabilnejšie väzby.

Za každých okolností začíname hnojiť slabé porasty, kde hnojivá s NO3- formou dusíka (nap. LAV) tvoria aspoň 50 % celkovej dávky dusíka. Dávka sa pohybuje od 30 – 40 kg N a opakuje sa častejšie. Na suchších pôdach túto dávku môžeme zvýšiť.  Dobré a silné porasty hnojíme jednorazovou dávkou na úrovni 40 – 60 kg N/ha.

 

Stimulácia a výživa repky

Stimuláciou repky na báze morských rias podporíme jej rýchlejšiu regeneráciu po zime, zlepšíme príjem dusíka, podporíme vetvenie, ochranu pred stresmi a regeneráciu a rast nových koreňov. Stimuláciu však robíme až keď repka sama začne narastať na koreňoch a začne tvoriť nové biele korienky. Preto odporúčame aplikáciu prípravku na báze morských rias STIMIO Phytostar v dávke 0,5 kg/ha.

Repka na jar potrebuje taktiež bór. Celkovo bór napomáha rastu zdravých koreňov a nedochádza k ich praskaniu, podporuje kvitnutie a zvyšuje odolnosť proti prípadným jarným mrazíkom. Preto odporúčame aplikovať LIFIO Boron v dávke 0, 7 l/ha, ktorý obsahuje bór v organickej forme, ktorý je pre repku rýchlo a ľahko prístupný a na 100 % využiteľný.

 

Praxou overené riešenia

V rámci pokusu na NPPC Piešťany (2016/2017) sme v repke  na odrode ES Astrid aplikovali prípravok Alga 600 v dávke 0,5 kg/ha trikrát počas vegetácie. Tieto aplikácie navýšili úrodu repky v porovnaní s kontrolou o 0,58 t/ha, čo prinieslo zisk v podobe 161 €/ha.

Variant Dávka/ha Termín aplikácie Úroda v t/ha Navýšenie úrody Zisk v €
t/ha % €/ha
kontrola 2,05
Alga 600 0,5 kg 4 list 2,63 0,58 28,29 214,6 161
jar, regenerácia
pred kvetom

 

Ing. Pavol Krempa, Ph.D

Obchodný manažér

+421 917 713 998

pavol.krempa@agrobiosfer.sk

Súvisiace produkty

Biostimulácia
Alga 600
Alga 600 biostimulátor z hnedých morských rias
Detail produktu
Listová výživa
LIFIO Boron
LIFIO Boron kvapalný organický bór s dusíkom
Detail produktu