Riešenia vo výžive a stimulácii kukurice a slnečnice

Veľké zastúpenie majú v osevnom postupe kukurica, pestovaná na výmere vyše 250 tis. hektárov a slnečnica pestovaná na výmere vyše 80 tis. hektárov a v poslednom roku boli ekonomickými ťahúňmi viacerých podnikov.

03.07.2017
Riešenia vo výžive a stimulácii kukurice a slnečnice

Opäť mrazy

V posledných dňoch, podobne ako minulý rok, prišli ranné mrazové teploty, ktoré  mohli poškodiť vzídené porasty kukurice, slnečnice, ale aj repky, ktorá je v kvete. Pri tomto poškodení nezasahujte nijakým spôsobom do porastov, nechajte aby sa teploty ustálili, rastliny sa aklimatizujú a až po 2 – 3 dňoch môžeme začať s ich regeneráciou. Pri týchto prípadoch odporúčame podľa stavu porastu aplikáciu prípravku Alga 300++P alebo Alga 600.

Rýchly štart

Pri kukurici aj slnečnici je dôležitý ich prvotný vývoj a zakorenenie. V skorých rastových fázach rastliny bojujú so suchom, chladom a aj s požerom od divej zveri. Pri výskyte divej zveri a ostatných porastoch odporúčame aplikáciu prípravku na báze morských rias Alga 300++P v dávke 1 l/ha alebo prípravku Alga 600  v dávke 0,5 kg/ha. Výhodou aplikácie je:

  • Podpora rýchleho rastu
  • Podpora tvorby mohutnej koreňovej sústavy
  • Odolnosť proti stresom
  • Odpudzujúci zápach pre zver

Výživa mikroelementami

Pre kukuricu je najdôležitejší mikroprvok zinok. Pri jeho nedostatku vzniká nedopelenie šúľka a tým pádom aj strata na úrode. V neposlednom rade zinok podporuje celkový rast a green efekt. V tomto prípade odporúčame prípravok s chelátovým zinkom v kombinácii s dusíkom ProZinc  v dávke 1 l/ha. Pri Slnečnici nesmieme zabudnúť na bór, ktorý podporuje kvitnutie ale hlavne vyplnenie nažiek v úbore. Preto odporúčame aplikáciu prípravku LIFIO Boron  v dávke 0,7  – 1 l/ha.

Výsledky z praxe

V rámci prevádzkového pokusu po aplikácii prípravkov Alga 600  v dávke 0,5 kg/ha a ProZinc  v dávke 0,5 l/ha v štádiu 4 – 6 listu a následne v štádiu 8-10 listu prípravku Alga 600  v dávke 0,3 kg/ha sa zvýšila úroda kukurice o 2,9  t, čo predstavovalo zisk z aplikácie pre pestovateľa vo výške viac ako 250 €/ha.

 

Tabuľka 1. Výsledky z prevádzkového pokusu v kukurici, lokalita Galanta

Variant Prípravok Dávka (ha) Termín aplikácie Úroda (t/ha) Navýšenie úrody Zisk (€/ha) KEE
t/ha % €/ha
Kontrola       8,5          
Biostimulácia Alga600 0,5 kg 4 list 11,4 2,9 34 304,5 269,03  8,6 
Listová výživa ProZinc 0,5 l
Biostimulácia Alga 600 0,3kg 8-10 list

 

Pre viac informácií o prebiehajúcich akciách kontaktujte našich obchodných zástupcov. 

 

Ing. Pavol Krempa, Ph.D.

Obchodný manažér

+421 917 713 998

pavol.krempa@agrobiosfer.sk

Súvisiace produkty

Biostimulácia
Alga 600
Alga 600 biostimulátor z hnedých morských rias
Detail produktu
Listová výživa
LIFIO Zinc
LIFIO Zinc kvapalný zinok v organickej chelátovej forme
Detail produktu
Biostimulácia
Alga 300++ high P
Alga 300++ high P biostimulátor z hnedých morských rias s vysokým obsahom fosforu
Detail produktu