Podpora repky ozimnej v jarnom období

V posledných rokoch sa pri ekonomickej intenzifikácii pestovania repky čoraz viac stretávame s aplikáciou biostimulátorov na báze morských rias. Pozitívna odozva porastu repky v jarnom období na tento typ stimulačných látok sa spája s rýchlou regeneráciou porastu a tvorbou generatívnych orgánov. Oba tieto faktory predstavujú základné kroky vedúce k vysokým a kvalitným úrodám.

05.02.2015
Podpora repky ozimnej v jarnom období

Stav a vývoj porastov v jarnom období

Aj keď repka v dôsledku miernej jesene a zimy dlho vegetovala, rozhodujúce slovo bude mať počasie v predjarnom období. Prudké striedanie denných a nočných teplôt a silné predjarné mrazy môžu negatívne ovplyvňovať hlavne porasty, ktoré neboli dobre pripravené na prezimovanie. O ich osude bude rozhodovať hlavne správne zvolená agrotechnika v čase regenerácie. Prvotnou úlohou každého agronóma, tak bude zrealizovať kontrolu porastu, ktorou sa stanoví percento životaschopných rastlín a celkový stav porastu.

Priebeh počasia ako významný faktor

Celý systém agronomických opatrení by mal smerovať hlavne k skorej regenerácii porastu, podpore vetvenia a rovnako by mali aplikované zásahy eliminovať riziko zhadzovania výhonov v dôsledku nedostatočnej výživy. Podstatná bude v skorom jarnom období „štartovacia“ dávka dusíka (90 kg/ha), ktorú je potrebné aplikovať hneď, ako to dovolia pôdno – klimatické podmienky. Rovnako by do obdobia skorej jari malo smerovať aj hnojenie sírou (40-60 kg S/ha).V období objavenia bielych korienkov je čas na aplikáciu biostimulátora  Alga 600 a prípravkom SoftGuard++ zaradeným do kategórie prírodnej prevencie. Spojenie týchto prípravkov s fungicídom alebo insekticídom, umožňuje rastline efektívnejšie a rýchlejšie využiť dodané živiny a zvýšiť ich účinnosť. Prípravok SoftGuard ++ je aktivátorom imunitného systému, čo znamená, že rastliny vďaka jeho preventívnym účinkom lepšie odolávajú  hubovým, bakteriálnym a vírusovým chorobám.

Obr. 1: Čas na aplikáciu prípravkov Alga 600 a SoftGuard++

 

O voľbe jarného ošetrenia a type použitého dusíkatého hnojiva bude významne rozhodovať aj priebeh počasia pri otvorení sezóny. Z pohľadu fyziológie repky je potrebné rešpektovať pomalý alebo rýchly prechod z fázy regenerácie do predlžovacieho rastu. Čím sa bude pomalšie jar otvárať, tým dlhšie bude toto obdobie trvať a repka bude mať tak dostatok času na založenie bočných vetiev. V tomto prípade môžeme biostimulantom Alga 600 podporiť repku pri vetvení a do značnej miery jej pomôcť pri regenerácii a tvorbe koreňového systému. Bohatý a rozvetvený koreň tvorí základný predpoklad lepšieho využitia živín a rovnako pomáha rastlinám zdolávať nástrahy nepriaznivého počasia. V prípade rýchleho otvorenia jarnej sezóny brzdí pôsobenie vyšších teplôt nahadzovanie bočných vetví. Aj v tomto prípade bude porast repky pozitívne reagovať na stimulačné látky obsiahnuté v prípravku Alga 600, ktoré využije hlavne k urýchleniu regenerácie koreňového systému a tvorbe bočných vetiev.

 

Jarná aplikácia bóru

Repka patrí medzi plodiny, ktoré pre správne fungovanie potrebujú značné množstvo bóru. Z toho pohľadu je efektívne aplikovať tento prvok v jesennom aj jarnom období, kedy má svoje opodstatnenie. Jarná dávka ľahko prijateľného a využiteľného bóru dodaná prípravkom ProBoron (1 l/ha) ovplyvňuje pozitívne regeneráciu porastu a prejaví sa aj v dosiahnutých úrodách, vyššej HTS ako aj olejnatosti semien.

Graf: Výsledky maloparcelkového pokusu s repkou ozimnou v t/ha (2014)

Ako dopadli repky minulý rok?

V roku 2014 boli založené maloparcelkové pokusy na západnom (Borovce) a strednom Slovensku (Vígľaš) za účelom zhodnotenia účinnosti kombinácie prípravkov Alga 600 (0,5kg/ha) a SoftGuard++ (1l/ha). Oba prípravky boli aplikované v dvoch termínoch a to v jesennom období vo fáze 4.listu a na začiatku predlžovacieho rastu. Z výsledkov oboch pokusných staníc vyplynul rovnaký záver, ktorý podporil použitie oboch prípravkov. Jesenné ošetrenie pripravilo repku na dobré prezimovanie a na jar významne podporilo regeneráciu a nasadenie vetví. Kombinácia týchto prípravkov sa pozitívne prejavila aj na dosiahnutých úrodách (graf 1). Z pohľadu ekonomiky boli aplikácie ziskové. Výsledkom jarnej aplikácie prípravkov z kategórie biostimulácie, prevencie a listovej výživy od spoločnosti Agrobiosfer s.r.o. je urýchlenie celkovej regenerácie porastu s následným navýšením úrod.

Ing. Zuzana Balátová, PhD.

Súvisiace produkty

Biostimulácia
Alga 600
Alga 600 biostimulátor z hnedých morských rias
Detail produktu
Prevencia proti chorobám
SoftGuard++
SoftGuard++ prírodná prevencia proti chorobám obohatená o živiny
Detail produktu
Listová výživa
LIFIO Boron
LIFIO Boron kvapalný organický bór s dusíkom
Detail produktu