Z hľadiska agronomického má veľký význam  svojou výrobnou technológiou a biologickými účinkami pozitívne pôsobiacimi na štruktúru pôdy. V osevnom postupe plní významné špecifické úlohy a podstatne zlepšuje návratnosť organickej hmoty späť do pôdy. Rozhodujúce úrodotvorné prvky sú počet jedincov na hektár a hmotnosť buliev vrátane ich cukornatosti. V priemere 10 t buliev a príslušného množstva listov cukrová repa odoberie z pôdy 50 kg N, 7 kg P, 65 kg K, 13 kg Ca, 1 kg Mg, 40 g S a ďalšie živiny.

Prírodná stimulácia a výživa

V porovnaní s minulým rokom sa so sejbou cukrovej repy začalo podstatne neskôr. Z tohto hľadiska každá aplikácia stimulačných látok poskytne náskok oproti ostatným porastom a je predpoklad dosiahnutia vyššej úrody oproti neošetreným porastom. Včasnou a cielenou aplikáciou prípravkov so stimulačným a protistresovým účinkom na báze morských rias podporíme rast a zvýšenie úrod a taktiež syntézu cukrov.

 

 

 

Vo fáze od 6. listu, za účelom zväčšenia listovej plochy a zvýšenia výkonu listového aparátu a zvýšenia príjmu živín odporúčame použiť prípravok na báze morských rias Alga 300++ high P (5-15-4) v dávke 0,7 – 1 l/ha v kombinácii s prípravkom ProBoron v dávke 0,5 – 0,75 l/ha, ktorý je organicky viazaný a 100 % prijateľný a využiteľný v porovnaní s inými formami. Cukrová repa veľmi výrazne reaguje na bór a v prípade jeho nedostatku môže byť cukrová repa vážne poškodená suchou srdiečkovou hnilobou, čo má značný ekonomický dopad na úrodu a cukornatosť. O dva týždne po prvej aplikácii aplikáciou prípravku na báze morských rias Alga 300++ high K (5-4-15) v dávke 0,7 – 1 l/ha v závislosti od stavu porastu podporíme zväčšenie buľvy a tiež zvýšime obsah chlorofylu v listoch, čím zabránime ich stárnutiu. Aj v tejto fáze môžeme aplikovať ProBoron v prípade deficitu bóru. V prípade, že chceme aplikovať bór jednorázovo, odporúčame dávku ProBoronu zvýšiť na 1 l/ha. Posledná aplikácia je spojená s postrekom fungicídu v termíne do konca júla. Za účelom zvyšovania cukornatosti, silnej protistresovej ochrany a zvýšenia úrody odporúčame aplikáciu prípravku Alga 600 alebo Alga 300++K.

 

V rámci pokusu na PPD Rybany sme sa zamerali na zvyšovanie cukornatosti. Výsledky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

 

Tab. 1. Výsledky poloprevádzkového pokusu, PPD Rybany,2012

Variant

Cukornatosť (%)

K (mmol/kg)

Na (mmol/kg)

kontrola

17,5

38,3

12,8

Alga 300++K, Softguard++

18,96

41,0

8,4

Alga 300++K, Softguard++, ProBoron

19,48

45,8

7,9

Prírodná prevencia proti chorobám

 

Ku každej aplikácii je vhodné použiť  prípravok SoftGuard++ v dávke 0,8 – 1 l/ha, ktorý pôsobí preventívne proti hubovým, vírusovým a bakteriálnym chorobám a pomôže udržať zdravý porast počas celej vegetácie. V kombinácii s prípravkami na báze morských rias vytvára synergický efekt a pôsobí ako stimulátor a hnojivo. Je vhodný do porastov poškodených ľadovcom, nakoľko rýchlo uzatvára poškodené pletivá. Veľkou výhodou jeho použitia je to, že patogény si na účinnú látku chitosan oligosacharid nevytvárajú rezistenciu.

 

Pre viac informácií navštívte našu webstránku www.agrobiosfer.sk alebo kontaktujte našich obchodných zástupcov.

 

Ing. Pavol Krempa, PhD.

Obchodný manažér

Agrobiosfer, s.r.o.