Napriek tomu sa v posledných rokoch dostáva táto zaujímavá plodina do popredia a zberové plochy pozvoľne narastajú. Od roku 2008, kedy sa cukrová repa pestovala na výmere 11 118 ha, vzrástla táto výmera na 18 096 v roku 2011.

 

Z hľadiska agronomického má veľký význam  svojou výrobnou technológiou a biologickými účinkami pozitívne pôsobiacimi na štruktúru pôdy. V osevnom postupe plní významné špecifické úlohy a podstatne zlepšuje návratnosť organickej hmoty späť do pôdy. Rozhodujúce úrodotvorné prvky sú počet jedincov na hektár a hmotnosť buliev vrátane ich cukornatosti. V priemere 10 t buliev a príslušného množstva listov cukrová repa odoberie z pôdy 50 kg N, 7 kg P, 65 kg K, 13 kg Ca, 1 kg Mg, 40 g S a ďalšie živiny.

Prírodná stimulácia a výživa

Pre priblíženiu sa k úrodovému potenciálu jednotlivých odrôd cukrovej repy odporúčame použiť listové hnojivo v kombinácii s prírodnými stimulátormi a protistresovou ochranou, ktoré Vám prinesú požadovaný efekt nielen z pohľadu úrody, ale aj z pohľadu kvality – cukornatosti. Ideálnym riešením na dosiahnutie požadovaných vlastností sú LEILI extrakty z morských rias so stimulačným a protistresovým účinkom s obsahom makro i mikroživín. Vo fáze od 6. listu, za účelom zväčšenia listovej plochy a zvýšenia výkonu listového aparátu a zvýšenia príjmu živín odporúčame použiť prípravok Alga 300++ high P (5-15-4) v dávke 0,7 – 1 l/ha v kombinácii s prípravkom ProBoron v dávke 0,5 – 0,75 l/ha, ktorý je 100 % prijateľný a využiteľný v porovnaní s konkurenčnými prípravkami.

 

Cukrová repa veľmi výrazne reaguje na bór a v prípade jeho nedostatku môže byť cukrová repa vážne poškodená suchou srdiečkovou hnilobou, čo má značný ekonomický dopad na úrodu a cukornatosť. O dva týždne po prvej aplikácii aplikáciou prípravku Alga 300++ high K (5-4-15) v dávke 0,7 – 1 l/ha v závislosti od stavu porastu podporíme zväčšenie buľvy a tiež zvýšime obsah chlorofylu v listoch, čím zabránime ich starnutiu. Aj v tejto fáze môžeme aplikovať ProBoron. V prípade, že chceme aplikovať bór jednorazovo, odporúčame dávku ProBoronu zvýšiť na 1 l/ha. Posledná aplikácia je spojená s postrekom fungicídu v termíne do konca júla. Tu odporúčame dve varianty:

 

1. Varianta: Alga 300++ high K (5-4-15) v dávke 0,7 – 1 l/ha
2. Varianta: Alga 300++ high K (5-4-15) v dávke 0,7 – 1 l/ha + Amino Total v dávke 0,3 – 0,5 kg/ha

 

Hlavným zameraním tejto aplikácie je zvyšovanie cukornatosti, syntéza zásobných látok, silná protistresová ochrana a zvyšovanie úrod. Kombinácia s novinkou Amino Total (43% voľných L-aminokyselín a 17% dusíka) sa ešte intenzívnejšie podporí tvorba cukrov a zabezpečí sa veľmi silná protistresová ochrana a porasty dokážu prekonať dlhšie obdobia sucha.

Aplikácia vhodná aj do pšeníc

Prípravok Amino Total je možné použiť v kombinácii s Alga 300++ K (5-4-15) aj do pšeníc vo fáze, keď aplikujeme kvalitatívne hnojenie (1/3 vlajkového listu), čím usmerníme tok živín do zrna a  zabezpečíme potravinársku kvalitu pšenice.

Prírodná prevencia proti chorobám

Ku každej aplikácii je možné použiť aj prípravok SoftGuard++ v dávke 0,8 – 1 l/ha čím dosiahneme silnú prevenciu proti hubovým, vírusovým a bakteriálnym chorobám a spoločná aplikácia s fungicídom nám zabezpečí 100 % ochranu porastu.

 

Ing. Pavol Krempa, PhD.,

obchodný zástupca

Agrobiofert, s.r.o