Morenie obilnín

Prvým krokom ako pozitívne ovplyvniť celkový stav obilnín na jeseň je biostimulačné morenie osiva prípravkami Alga 300++P v dávke 2 l/t plus SoftGuard v dávke 1 l/t. Fosfor obsiahnutý v prípravku Alga 300++P má priaznivý vplyv na vývoj a tvorbu koreňov. Hlavnými účinkami je podpora rýchlejšieho klíčenia, vzchádzania, skorší vstup do odnožovania a jeho podpora. Táto aplikácia je vhodná pre všetky odrody a má význam pri skorších, ale i neskorých termínoch sejby. SoftGuard so svojou účinnou látkou chitosan oligosacharid má preventívne účinky proti hubovým, vírusovým a bakteriálnym chorobám, zvyšuje účinnosť moridla a odolnosť proti nízkym teplotám.

Ošetrenie v obilninách

Pri listových aplikáciách začíname od štádia 3. listu, kedy je možné aplikovať stimulačné látky na báze morských rias (Alga 300++P 1 l/ha) za účelom podpory rastu veľkého objem koreňov, skoršieho vstupu a podpory odnožovania, silnej protistresovje ochrany a zlepšenia vitality rastlín. Kombináciou s komplexom mikroprvkov v chelátovej forme MicroRich (Mn, Fe, Zn, Cu, B, Mg, K) v dávke 0,5 l/ha zvýšime prijateľnosť jednotlivých živín a ich využiteľnosť. Pre oneskorené porasty je vhodné pridať malú dávku N, optimálne 5% roztok močoviny, ale najneskôr do príchodu prvých mrazov. Pre ozimné jačmene a skoršie sejby pšeníc odporúčame aplikáciu prípravku SoftGuard, ktorý pôsobí preventívne proti vírusovým, hubovým a bakteriálnym chorobám, na ktoré sú porasty náchylné.

Ako postupovať v repke?

V súčasnej dobe je potrebné pravidelne kontrolovať porasty, aj vzhľadom na chýbajúce insekticídne moridlá a snažiť sa ochrániť ich proti škodcom. Každopádne, v štádiu 3.-5. listu spolu s insekticídom bude nevyhnutné repky pribrzdiť pomocou morforegulátora v kombinácii s prípravkom na báze morských rias Alga 600 v dávke 0,5 kg/ha + SoftGuard++ v dávke 0,8–1 l/ha.

Touto aplikáciou podporíte celkový rast a hlavne stimulujete rast veľkého objemu koreňov a jemného koreňového vlásnenia, zhrubnutie koreňového krčka a podporíte bočné vetvenie. Veľkosť koreňovej sústavy je priamo úmerná príjmu vody a živín a odolnosti proti mrazom.  Do porastov neskoro siatych a s nízkym počtom jedincov odporúčame prípravok na báze morských rias RootMost v dávke 1 l/ha spolu s prípravkom SoftGuard v dávke 1 l/ha a morforegulátorom , kde podporíme celkové zosilnenie porastu, rast koreňov a veľkého objemu jemného koreňového vlásnenia, zhrubnutie koreňového krčka, zabezpečíme porast protistresovo a zvýšime jeho mrazuvzdornosť. SoftGuard v kombinácii s morskými riasami a prípravkami v tankmixe vytvára synergický účinok a zvyšuje ich efektívnosť, ale hlavne pôsobí preventívne proti hubovým, bakteriálnym a vírusovým chorobám.

Obr. 1: Ošetrený porast s Alga 600 vs. kontrola

Odozvy pestovateľov – novinka

Pestovatelia repky sa často stretávajú s požerom od vysokej zveri. Veľmi nás tešia pozitívne ohlasy, ktoré nám dávajú samotní pestovatelia, ktorí zistili, že použitím prípravku Alga 600 sa výrazne obmedzil alebo úplne zastavil požer na porastoch od zveri a zver na parcelu ošetrenú prípravkom Alga 600 nevstupovala.

 

Pre viac informácií kontaktuje našich obchodných zástupcov.

 

Ing. Pavol Krempa, PhD.