Bolo pestovanie repky v roku 2021 úspešné ?

27.08.2021
Bolo pestovanie repky v roku 2021 úspešné ?

Cena repky tento rok raketovo vystrelila. Už prvé kontrakty naznačovali že v porovnaní s minulým rokom jej cena stúpne. Nikto však nečakal, že by mohla jej cena presiahnuť hranicu cez 500 €/t, ktorá sa v tomto rozmedzí hýbala naposledy pred takmer 10 rokmi.Z tohto pohľadu sa repka stala viac ekonomicky zaujímavou. Musíme sa však pozerať na tento vývoj ako realisti a preto neočakávam, že by sa aktuálne ceny repky udržali na tejto úrovni aj v nasledujúcom roku.

Zhodnotenie sezóny
Na jeseň nebol vývoj porastov optimálny, porasty boli nevyrovnané a následné zrážky sa taktiež podpísali na vymoknutí niektorých porastov. Na jar repku trápili hlavne mrazy, ktoré prišli v nie veľmi vhodnom období predlžovacieho rastu a v neposlednom rade sucho v období nalievania semien. Aj napriek týmto skutočnostiam budú výšky úrod v závislosti od lokality i nadpriemerné.
Stres v repke
Repke treba venovať pozornosť už od vzchádzania. Pre dosahovanie vysokých úrod je potrebné aby mala repka dobrý základ už z jesene. To predstavuje 10 – 10 – 10. 10 listov, 10 mm hrubý koreňový krčok a aspoň 10 cm hlboký koreň. Na vývoj repky vplýva veľa faktorov, no najviac škody dokáže napáchať stres, či už sucho, chlad, zamokrenie, herbicídny šok ai. a je to každoročne opakujúci sa problém. Na základe našich a globálnych skúseností odporúčame aplikáciu prípravku na báze morských rias Alga 600 v dávke 0,5 kg/ha v štádiu od 3 – 5 listu spoločne s morforegulátorom a prípravkom LIFIO Boron v dávke 0,5 – 1 l/ha. Cieľom tejto aplikácie je celková stimulácia a podpora koreňového systému, zhrubnutie koreňového krčka, tvorba zdravých a silných koreňov, lepší príjem vody a živín, podpora tvorby bočných vetiev a podpora prezimovania. V neposlednom rade produkty na báze morských rias alebo aminokyselín napomáhajú prekonávať stresové podmienky, regulovať transpiráciu v rastline a napomáhať tak k lepšiemu zvládnutiu nepriaznivých podmienok. Prevencia proti stresu je podstatne účinnejšia ako začať riešiť takúto situáciu až po vzniku stresových podmienok.

Výsledky z praxe
V rámci maloparcelkovéhop pokusu s odrodou ES Monaco sme sa zamerali na účinok  biostimulátora Alga 600, ktorý sme aplikovali tri krát v dávke 0,5 kg/ha. V porovnaní s kontrolou sa úroda zvýšila o 0,26 t/ha, čo pre pestovateľa predstavovalo navýšenie zisku z hektára o takemr 120 € a čistý zisk predstavoval vyše 60 € z hektára. Jedno euro vložené do porastu sa nám v tomto prípade vrátilo naspäť viac ako 1,8 krát, čo prezentuje koeficient ekonomickej efektívnosti. Pokus bol realizovaný bez aplikácie fungicídneho ošetrenia.

Tabuľka 1. Výsledok maloparcelkového pokusu v repke ozimnej, odroda ES Monaco, riešiteľ prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr., Vígľaš, 2020/2021

Variant Prípravok Dávka Termín aplikácie Úroda     (t/ha) Navýšenie úrody oproti kontrole Zisk               (€/ha) KEE
kg/ha t/ha % €/ha
kontrola 2,57
Biostimulácia Alga 600 0,5 22.9.2020 2,83 0,26 10,1 117 62,3 1,87
Alga 600 0,5 9.3.2020
Alga 600 0,5 27.4.2021

Ing. Pavol Krempa, PhD.

obchodný manažér

+421 917 713 998

pavol.krempa@agrobiosfer.sk

Súvisiace produkty

Biostimulácia
Alga 600
Alga 600 biostimulátor z hnedých morských rias
Detail produktu
Listová výživa
LIFIO Boron
LIFIO Boron Kvapalný organický bór
Detail produktu