Ako zvýšiť rentabilitu pestovania pšenice ozimnej ?

Hustosiate obilniny na Slovensku majú veľké zastúpenie, konkrétne v roku 2016/2017 boli pestované na výmere asi 530 000 ha. V porovnaní s minulými dvoma pestovateľskými ročníkmi však ich úroda bude v závislosti od lokality nižšia o 20 – 30 %, čo bude mať zásadný vplyv na ekonomiku ich pestovania. Ako si zabezpečiť stabilné priemerné úrody v každom ročníku ? 

 

15.08.2017
Ako zvýšiť rentabilitu pestovania pšenice ozimnej ?

Silné odnože už na jeseň

Jedným z faktorom ako udržať alebo zvýšiť úrody pšenice je voľba skorého agrotechnického termínu už od 20. septembra až do 15. októbra, voľba vhodnej odrody a použitie biostimulačného morenia osiva (Obr. 1) s prípravkom Alga 300++P v dávke 2 l/t osiva a SoftGuard v dávke 1 l/t osiva. Prídavkom Alga 300++P k moridlu podporíte:

– rýchly a rovnomerný rast

– tvorbu silných koreňov

– tvorbu silných jesenných odnoží

– prezimovanie

Dobre založený a odnožený porast na jeseň je základom dosahovania vysokých úrod. Netreba však v jeseni pri skorších výsevkoch zábudať na vyčistenie porastu od burín, použiť CCC spolu s 15 % roztokom močoviny, fungicíd a bór (LIFIO Boron 0,5 l/ha).  Nenechávjate si aplikáciu herbicídov a podporu odnožovania do jari, čo má veľké riziká hlavne z pohľadu počasia a otvárania sa vegetácie.

 

Základná výživa na jeseň

Netreba zabúdať pri pšeniciach na kvalitnú výživu do pôdy hlavne základné prvky ako sú dusík, fosfor, draslík, horčík a síra. Z pôdy sa odčerpá úrodou 1 t zrna pšenice 25 kg N, 20 kg K, 5 kg P, 4,5 kg S a 2,5 kg Mg.

 

Výsledky pokusu

V rámci pokusu s morením pšenice u odrody Madejka na NPPC v Piešťanoch sme dosiahli po pridaní Alga 300++P v dívke 2 l/t osiva a SoftGuard v dávke 1 l/t osiva zvýšenie úrody o 0,72 t/ha v porovnaní s kontrolou.

 

Tab. 1 Výsledok pokusu na NPPC Piešťany, Ing. Sekerková, 2016, odroda Madejka

 

Variant Prípravok Dávka      (l, kg/ha) BBCH Termín aplikácie Úroda     (t/ha) Navýšenie úrody oproti kontrole
t/ha %
kontrola 6,21
Morenie Alga 300++P 2 0 6,93 0,72 11,59
SoftGuard++ 1

 

 

 

Pre viac informácií o prebiehajúcich akciách kontaktujte našich obchodných zástupcov.

 

Ing. Pavol Krempa, Ph.D.

Obchodný manažér

+421 917 713 998

pavol.krempa@agrobiosfer.sk

Súvisiace produkty

Biostimulácia
Alga 300++ high P
Alga 300++ high P biostimulátor z hnedých morských rias s vysokým obsahom fosforu
Detail produktu
Prevencia proti chorobám
SoftGuard
SoftGuard prírodná prevencia proti chorobám
Detail produktu